شهرداری خاروانا
شهرداری خاروانا

پیام شهردار

با ياد خداوند متعال و عنايات وتوجه خاص آقا امام زمان(عج) كه توفيق خدمت به خلق را كه عالي ترين نعمت است به بنده حقير عنايت فرموده است.
جا دارد از حسن اعتماد اعضاي محترم شوراي اسلامي شهر خاروانا ، استاندار معزز ، فرماندار محبوب ، بخشدار محترم و كليه مسئولين كه فرصت اين خدمت را فراهم نموده اند تقدير و تشكر نمايم .
بدون تردید یکی از مهمترین وظایف مدیریت شهری برنامه ریزی جهت توسعه و آبادانی شهر و اولویت بندی برنامه های قابل اجرا بر پایه درآمدهای پایدار و در راستای توسعه متوازن و رفاه اجتماعی شهروندان می‌باشد که در این راستا بهره‌مندی از راه‌کارها و پیشنهادات عموم جهت اقدامات زیر بنایی نظیر جذب سرمایه‌گذاری و مشارکت بخش های خصوصی جهت جذب منابع مالی و درآمدهای شهرداری که جزء مهمترین عامل رونق شهری است تامین و متعاقب آن با استفاده از ظرفیت‌های موجود نظیر جاذبه‌های گردشگری و تاریخی و نظرات همه صاحب‌نظران، تدابیر لازم جهت ارتقاء رشد و آبادانی شهر فرهنگی و تاریخی خاروانا را مهیا سازیم.
لذا بر خود لازم می‌دانم که شاکر الطاف بی حد پروردگار باشم ودر این مقطع از زمان که توفیق خدمت در عرصه مدیریت شهری به اینجانب واگذار گردیده با تعامل و همکاری شورای محترم اسلامی شهر و همکاران بزرگوارم در مجموعه شهرداری و مساعدت مسئولین کشوری ، استانی و شهرستانی بتوانم موجبات رضایت باریتعالی و مردم فهیم و عزیز این شهر که به حقّ ولی‌نعمتان ما هستند را فراهم نمایم.

قادر مداحی .شهردار خاروانا