شهرداری خاروانا
شهرداری خاروانا

گزارش تصویری شهرداری و شوراها

با توجه به حفاری معابر سطح شهر بدلیل لوله کشی فاضلاب، شهرداری خاروانا جهت سهولت در عبور و مرور شهروندان گرامی نسبت به لکه گیری و ترمیم آسفالت محل های حفاری در معابر اصلی با اعتبار بالغ بر 15 میلیارد ریال اقدام نموده است .